főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Bemutatkozás Felhasználási területek Offshore bank

Offshore bank

A bankszektort és a bankokat a közvélemény és az üzleti világ mindig is a jólét és a gazdasági erő szimbólumának tekintette. Ugyanez igaz az offshore bankokra is, amelyek előnyös feltételekkel alapíthatók a világ számos vezető, valamint újonnan létrejött offshore államában és pénzügyi központjában. A államok többségében egy új, banki szolgáltatásokat nyújtani kívánó piaci szereplő számára szinte lehetetlen vállalkozást jelent egy banki tevékenységet végző társaság létrehozása – kivéve, ha neves és elismert nemzetközi bankról van szó.


A hatóságok az adórendszert olyan kedvezőtlen hatásoktól szeretnék megvédeni, amelyek a kérdéses ország bankszektorának stabilitását vagy goodwill-jét veszélyeztethetnék. Ebben a minőségben számos olyan bürokratikus és pénzügyi korlátot dolgoztak ki, amelyek a komoly szándékú, de tőkeszegény jelentkezők számára nem teszik lehetővé, hogy banki engedélyt igényeljenek. Számos országban a bank jegyzett tőkéjének több százmillió dollár összegűnek kell lennie, amelynek rendszerint a teljes összegét be kell fizetni az engedély kiadását megelőzően. Más esetekben az egyes országok csak azokra a jogi szervezetekre irányítják a figyelmüket, amelyeknek már van más országban banki engedélyük.

Ennek ellenére sok jogi szervezet szeretne banki engedélyt kapni – elsősorban nemzetközi nagyvállalatok –, mivel az egyes holdingvállalataik igényeinek megfelelő banki szolgáltatásokat kívánnak nyújtani. Egyes országok "belső" vagy "captive" elnevezésű banki engedélyét sok offshore államban egységesen, meglepően kedvező áron, előnyös feltételekkel meg lehet szerezni. A teljes vagy részlegesen korlátozott banki engedély megszerzésének szigorúbb feltételei vannak a szükséges minimális jegyzett tőkére vonatkozóan. Kétségtelenül vannak olyan helyek, ahol még ezt az engedélyt is elfogadható feltételek mellett meg lehet szerezni.

A banki engedély főbb típusai

Általánosságban a banki engedélyeknek két főbb fajtája van, melyeken belül számos további típus különböztethető meg.

Az általános banki engedély a legtöbb államban olyan engedélyt jelent, amely a bejegyzés helyén, valamint nemzetközi viszonylatban ad lakossági banki szolgáltatás nyújtására lehetőséget. A bank bármely más bankhoz hasonlóan lakossági betétet gyűjt és szokásos banki szolgáltatásokat nyújt devizabelföldiek és devizakülföldiek részére. Az országok túlnyomó többségében azonban tevékenységük csak devizakülföldieknek nyújtott, pl. offshore banki szolgáltatásokra korlátozódik. Ez a típusú offshore bank az offshore rendszerű kereskedelmi banki szolgáltatások nyújtása érdekében jön létre.

A korlátozott banki engedély (vagy más néven "belső" engedély) olyan engedély, amely a bank szolgáltatási területét leszűkíti, vagy korlátozza annak lehetőségét, hogy a bank külföldi pénznemben nyújtson banki szolgáltatásokat, ill. csak bizonyos személyek számára engedélyezi. A legtöbb esetben a bank nem gyűjt lakossági betéteket, és csak olyan jogi személyek részére nyújthat szolgáltatásokat, amelyeket a banki engedély meghatároz. Ez a bank ún. vállalati bankként működik, és aktív cash flow menedzsment tevékenységet folytat.

Az ilymódon létrejött offshore banki szolgáltató kiválóan működhet az alábbi területeken:

• adótervezés
• a pénzügyi csoport vagy holding cégarculatának növelése
• aktív cash flow menedzsment
• kezesség és garancia nyújtása pályázati eljárások során 
• az üzleti partnerekről vagy a versenytársakról könnyebben lehet banki információhoz jutni
• egyszerűbben elérhetők a pénzügyi piaci lehetőségek
• a holding vagy pénzügyi csoport üzleti tevékenységét előnyösebb módon tudja finanszírozni 
• bizalmas és rugalmas bankszámlanyitás lehetősége
• kölcsön és hitel konstrukciók

A legtöbb offshore bank nem adóalany, nem terheli forrásadó, bélyegmentes, a kibocsátott vagy elfogadott csekkeket nem terheli jutalék vagy adó, ill. nem terheli egyéb közvetlen vagy közvetett adó. Az offshore bankok mellett szóló jelentős érv még az is, hogy teljes névtelenséget és teljes körű titoktartást biztosít, amelyet számos betétet elhelyezni szándékozó ügyfél elvár. Ezeket az offshore bankokat a szélesebb nemzetközi közvélemény teljes mértékben elismeri, amelyet az a tény is mutat, hogy a legtöbbjük székhelye valamelyik adóparadicsomban van, pl. a Bahamákon, a Kajmán szigeteken, Jersey-ben, Guernsey-ben, Labuan-ban, Man szigetén vagy Hong Kongban.

Az olyan vezető pénzügyi központok, ahol nagyon alacsony az adószint, vagy nincs adófizetési kötelezettség, és amelyek liberálisabb környezetben működnek, leginkább három földrajzi területre koncentrálódnak: Európára, valamint a Karib-tenger és a Csendes-óceán térségére. Valójában e külföldi államok törvényei nagymértékben különböznek, és adott pillanatban az egyik állam sokkal vonzóbb lehet, mint a másik, és ezért a helyszín kiválasztása előtt érdemes elemzést végezni. A nemzetközi magánbankok tulajdonosai számára hozzáférhető előnyök jelentősen meghaladják a legtöbb egyéb befektetési vagy pénzügyi szolgáltató – pl. befektetési alapok, kölcsönös befektetési társaságok, kölcsön- és hitelszövetkezetek , befektetési társaságok – által kínált előnyöket. Offshore bank tulajdonosaként a természetes személy számára elérhetővé válnak azok a pénzügyi tevékenységek, amelyeket kizárólag bankok végezhetnek, valamint közvetlenül élvezhetik a nemzetközi tőkepiac és a bankközi piac előnyeit nagykereskedelmi feltételek mellett nyújtott hitelfelvétel és alacsonyabb valutaátváltási díj formájában.

A világ országainak túlnyomó többségében a banki engedély igénylésekor az alábbi információk és háttéradatok megadására van szükség:

• A bank neve és jogi formája
• A kérelmező besorolása (az igénylés külföldi bank fiókirodájának vagy egy új vállalatnak a létrehozására vonatkozik)
• A bankigazgatók neve és önéletrajza
• A kérelmezők és az igazgatók erkölcsi bizonyítványa
• Banki és üzleti referenciák
• A kérelmező(k) vállalatainak gazdasági menedzsmentjére vonatkozó információk benyújtása
• A bank részvényeseinek azonosítása
• A bank által kibocsátott részvények típusa (névre szóló részvény, elsőbbségi részvény, szavazati jog nélküli részvény, stb.)
• A bank által kibocsátott részvények címlete és a használt pénznem
• A bank tőkeszerkezete és a tőkebiztonság
• A bank tőketartaléka
• A banki beruházás forrására vonatkozó információ
• A jegyzett tőke befizetésére vonatkozó dokumentum (amennyiben a befogadó országban van bejegyezve)
• Valamennyi adó, okmánybélyeg és illeték fizetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentum
• A befogadó országban bejegyzett hivatal azonosítása
• A bejegyzett megbízott vagy képviselő azonosító adatai (amennyiben szükséges)
• A befogadó országban bejegyzett hivatallal rendelkező könyvvizsgáló vagy ügyvéd azonosító adatai
• A tervezett szolgáltatások fajtái 
• A bank működési területe
• Hogyan fogja a vállalat kivédeni a rosszhiszemű vagy szabálysértő cselekményeket
• A bank üzleti terve (a hatóságokhoz általában a 3-10. év mérlegét kell benyújtani)
• A befogadó országnak a bank működéséből származó haszna
• A banki engedély kiadására vonatkozó kérelem aláírása és benyújtása

Ezen államok mindegyike megköveteli, hogy a bank megfelelő, az ügyféllel közvetlen kapcsolatba kerülő ún. front office egységgel, továbbá a banki engedély kiadásának helyén legalább két alkalmazottal rendelkezzen. Napjaink több offshore állama szívesebben alkalmaz szigorúbb megközelítést, amely a már létező bankoknak vagy legalábbis jelentős pénzügyi vállalatoknak kedvez, pl. a svájci vagyonkezelő társaságoknak, amelyek igazolt működési idővel rendelkeznek, és mérlegük ezt kedvező módon alá tudja támasztani. A jogszabályok folyamatosan változnak, és ezért lehetetlen az összes aktuális információt nyomonkövetni.

Az alábbi táblázatban szereplő legtöbb állam, amelyek díjairól információt kaphatunk, 500.000 dollár minimumértékre növelte a tőkebefizetési követelmény összegét a korlátlan vagy "A" típusú engedély esetén, továbbá legalább 1 millió dolláros mérlegfőösszeget szabnak meg, amelyet leggyakrabban a központi vagy állami banknál kell letétbe helyezni biztonsági letét formájában, arra az esetre, ha a bank csődbe menne. Jelenleg a legtöbb esetben az engedély megszerzéséhez legalább 3 millió dollár összegre, és az adott szakterületen tapasztalatot szerzett, erős csapatra van szükség. Ahogy az már a fentiekben említésre került, az is feltétel, hogy a bank az engedélyező államban tényleges tevékenységet végezzen, legalább két helyi alkalmazottal, amelyek közül az egyiküknek vezető szerepet kell betöltenie, és a bank működésével kapcsolatos részletes, gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie.

Az egyes államokban felmerülő, alapítással kapcsolatos költségek és engedélyezési díjak:

Állam

A bank típusa

Cégbejegyzés díja (USD)

Éves díjak (USD)

Engedély díja vagy adókulcs (USD vagy %)

Az első évben összesen (USD)

Antigua

 Offshore

 20.000

 8.000

 15.300

 43.300

Bahamák

 Általános engedély

 25.000

 8.000

 25.000

 58.000

Bahamák

 Korlátozott engedély

 20.000

 8.000

 5.000

 33.000

Barbados

 I. osztályú

 20.000

 8.000

 12.500

 40.500

Barbados

 II. osztályú

 20.000

 8.000

 12.500

 40.500

Barbados

 III. osztályú

 15.000

 8.000

 12.500

 35.500

Belize

 I. osztályú

 18.000

 8.000

 20.000

 46.000

Belize

 II. osztályú

 15.000

 8.000

 15.000

 38.000

Zöld-foki Köztársaság

 Offshore

 20.000

 8.000

 Változó

 Min. 28.000

Kajmán szigetek

 "A" besorolású

 35.000

 8.000

 51.000

 94,000

Kajmán szigetek

 "B1" besorolású

 25.000

 8.000

 14.500

 47.500

Kajmán szigetek

 "B2" besorolású

 25.000

 8.000

 7.320

 40.320

Cook-szigetek

 "A" besorolású

 20.000

 8.000

 10.000

 38.000

Cook-szigetek

 "B" besorolású

 18.000

 8.000

 2.000-6.000

 Min. 28.000

Dominika

 Onshore/Offshore

 25.000

 8.000

 20.000

 53.000

Dominika

 Offshore

 20.000

 8.000

 8.000

 36.000

Kelet-Timor

 Nemzetközi

 20.000

 8.000

n/a

 28.000

Grenada

 Offshore, "A" besorolású

 20.000

 8.000

 15.000

 43.000

Grenada

 Offshore, "B" besorolású

 15.000

 8.000

 13.000

 36.000

Labuan

 Offshore

 20.000

 8.000

 16.200

 44.200

Montserrat

 Offshore

 12.000

 8.000

 15.000

 35.000

Észak-Ciprus

 OBU

 25.000

 8.000

 10.000

 43.000

Palau

 Nemzetközi

 20.000

 8.000

 300

 28.300

Panama

 Általános engedély

 25.000

 8.000

 legalább 30.000

 Min. 63.000

Panama

 Nemzetközi engedély

 25.000

 8.000

 15.000

 48.000

Panama

 Képviseleti iroda

 18.000

 8.000

 5.000

 31.000

Puerto Rico

 OBU

 20.000

 8.000

 5.000

 33.000

Samoa

 "B1" besorolású

 20.000

 8.000

 17.500

 45.500

Samoa

 "B2" besorolású

 18.000

 8.000

 7.500-10.000

 Min. 33.500

St. Lucia

 "A" besorolású

 20.000

 8.000

 25.000

 53.000

St. Lucia

 "B" besorolású

 15.000

 8.000

 15.000

 38.000

St. Kitts

 ODTC

 20.000

 8.000

 8.000

 36.000

St. Kitts

 Korlátozott ODTC

 15.000

 8.000

 4.000

 27.000

St. Vincent

 Offshore, "A" besorolású

 20.000

 8.000

 10.000

 38.000

St. Vincent

 Offshore, "B" besorolású

 16.000

 8.000

 7.500

 31.500

Vanuatu

 Offshore

 20.000

 8.000

 15.000

 43.000

• A Cégbejegyzési díj tartalmazza a társaság bejegyzésének szakértői díját, a vállalati dokumentumok elkészítésének díját, a közjegyzői díjat, a hitelesítési díjat, az iktatási díjat, valamint az engedélyezett alaptőke után fizetendő illetéket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott valamennyi díj értéke változhat.

• A székhelyhez kapcsolódó éves díj tartalmazza a helyi társasági törvény előírásainak megfelelő iroda, továbbá a vállalati titkárnő vagy a bejelentett megbízott biztosítását és évente egyszer, előre fizetve esedékes.  
• A dokumentumok futárszolgálati kézbesítése külön díj ellenében történik.
• A minimálisan befizetendő tőke változó összegű, legalább 1 millió dollár. (A korlátozott engedélyek díja általában 250.000-500.000 dollár.)

Érdemes figyelembe venni, hogy tapasztalatunk szerint a banki engedély megszerzése céljából hozzánk fordulók többsége nem rendelkezik elegendő tőkével, üzleti háttérrel, banki tapasztalattal, vagy egyéb olyan követelménynek nem felelnek meg, amelyet az engedélyező hatóságok megkövetelnek a fenti államok többségében. Továbbá, ezen államok közül többen bár elméletileg nyitva állnak az új kérelmezők előtt, mégis eléggé megválogathatják, hogy ténylegesen kinek adnak engedélyt, még akkor is, ha a kérelmező a minimális követelményeknek megfelel. 

Sokan még abban a nosztalgikus hitben élnek, hogy léteznek olyan országok, ahol a nyolcvanas és kilencvenes évekhez hasonlóan banki engedélyhez lehet jutni minimális tőke biztosításával.  Az összes ilyen ország már régen megnyirbálta a gyenge követelményrendszert, és már nem adnak ki offshore banki engedélyt. A fenti listát ezért fenntartással kell kezelni, mivel folyamatosan változik.  A felsorolt országok mindegyike bizonyos feltételek mellett a jövőben is fog engedélyt kiadni. Emellett úgy találtuk, hogy az is előfordul, hogy a minimum követelmény változatlanul érvényben van, a valóságban mégis csak akkor adják ki az engedélyt, ha a kérelmező olyan ajánlatot tesz, amely a minimum követelményeket messze meghaladja.

Jó példa erre, hogy olyan országok, mint St. Vincent és Vanuatu 1 millió dolláros tőkekövetelményt szabnak meg (ez messze a legalacsonyabb értéknek számít jelenleg az egész világon), azonban az engedély megszerzéséhez a minimum követelménynek legalább a két- vagy háromszorosára van szükség. Ezért azt javasoljuk, hogy a sikeres kérelmezőnek legalább 3 millió dollár összegű tőkéje álljon rendelkezésre, hogy az engedély biztosan és viszonylag rövid idő alatt beszerezhető legyen.

Miért gondoljuk úgy, hogy jelenleg Panama olyan ország, ahol érdemes bankot bejegyeztetni?

1. Megfelelően szabályozott és elismert nemzetközi bankközpont - a legnagyobb egész Latin-Amerikában, csak egy bank ment csődbe 1990 óta (nemzetközi betétesek nem vesztették el a pénzüket).

2. Habár a 3 millió dollár összegű tőkekövetelmény nemzetközi (offshore) engedély esetén magasabb, mint más, kevésbé kiemelt államban, csak 250.000 dollárt kell az állami bankban elhelyezni, a különbség a banknál maradhat működőtőke formájában. A legtöbb állam sokkal magasabb arányú, vagy a teljes minimum tőkeösszeg letétbe helyezését követeli meg. Őszintén szólva nem nagyon ismerünk olyan országot, ahol banki engedélyhez lehet jutni jóval kevesebb, mint 2 millió dollár esetén, annak ellenére, hogy a meghatározott minimális tőkeösszeg még mindig csak 1 millió dollár. 

3. Gyors (60 napos) támogatott SWIFT (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Távközlési Társaság) tagság.  A bankfelügyeleti osztály felel a kérelmezés folyamatának lebonyolításáért e legfontosabb banki hitelkeret esetén, és lehetővé teszi, hogy az Ön bankja tagja legyen a szokásos két éves várakozási idő kivárása nélkül, amely új bankok esetén rendszerint fennáll.

4. Garantált, támogatott ún. levelező banki számla nyitása  A legtöbb államban nagyon nehéz az újonnan létrejött bankoknak nagybankoknál levelező banki számlát nyitni.

5. A világon itt a legszigorúbbak a banktitok védelmét szolgáló törvények  Mivel Panamában szigorúak a pénzmosással kapcsolatos törvények, továbbá egy semleges államról van szó, (gondoljunk a Panama-csatornára), az Egyesült Államok és Európa nem avatkozik be Panama működésébe, és nem gyakorol nyomást a banki adatvédelmi törvények módosítása érdekében.

6. 90 napon belül garantáltan döntés születik - kérjük, vegye figyelembe, hogy a döntés további információ vagy dokumentáció benyújtására is vonatkozhat, de ez mindig kedvező jelnek tekinthető.

7. A déli féltekén, az Egyesült Államok, ill. Mexikó határától délre eső területen Panama rendelkezik a legjobb üzleti és technológiai infrastruktúrával.

8. Panama kedvező adottságú kommunikációs központnak számít a legtöbb offshore államhoz viszonyítva, amelyek az odautazni kívánó ügyfelek számára sokkal nehezebben megközelíthetőek. 

9. Panama lehetőséget kínál arra, hogy az Önök bankja adómentes övezetben növekedhessen, viszonylag kevésbé bürokratikus környezetben.

10. A nemrég lezajlott helyi bankkonszolidációs folyamat következtében (A HSBC Panama felvásárolta a Banistmo-t, a Citibank Panama pedig a Banco Uno-t, stb.) jelenleg a panamai bankfelügyeleti hivatal ösztönzi az új banki engedély kérelmek beadását, ezért most itt a lehetőség a kínálkozó alkalom kihasználására.

A bank itteni megalapításának átlagos költsége kb. 50.000 dollár, amely tartalamazza az engedély beszerzését és a jogi eljárási díjakat. Ez az összeg lehet valamivel kevesebb vagy több is, attól függően, hogy milyen kiegészítő szolgáltatások igénybe vételéről van szó, kell-e igénybe vennie segítséget Panamában, például az üzleti terv elkészítéséhez, továbbá, hogy egy helyi banki felsővezetőt kér-e fel a bank helyi alkalmazottjának.

Vannak más lehetőségek a betétgyűjtéssel foglalkozó pénzintézetek számára, amelyek nem igényelnek ilyen szigorú engedélyezési eljárást?

Igen, van néhány nem banki tevékenységhez kapcsolódó lehetőség, amelyet hatékonyan lehet betétgyűjtési célra felhasználni. Ez megtakarítás és kölcsön formájában történhet. Két lehetőség van: az egyik Svédországban, a másik Panamában (ez az ún. „financiera”). Az utóbbi olyan megtakarításokkal és kölcsönökkel foglalkozó letéti bank, amely esetén minimum 500.000 dollár összegű tőkekövetelményt szabnak meg, és amely betétgyűjtési és kölcsön-kihelyezési célokra egyaránt felhasználható. A svéd hitelszövetkezet ugyanezen szolgáltatásokat kínálja. Nem vonatkozik rá a minimum 500.000 dollár összegű tőkekövetelmény, de tagjai közé a financiera-tól eltérően csak előre meghatározott körből kerülhetnek potenciális jelöltek (vagyis az ajánlattétel nem nyilvános).

A Macrobank 4 olyan bankmenedzsment és banki könyvelőszoftver, amely korszerű, költséghatékony és teljeskörű front office / back office megoldást kínál, internet bank lehetőségére is kiterjedve. Kattintson ide, ha a Macrobank 4 rendszerről további információkat kíván kapni.