főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Európa Jersey Alapítvány

Alapítvány, a jelenleg legjobban használható eszköz az családi vagyon adótervezésében

JERSEY ALAPÍTVÁNYOK (JERSEY FOUNDATIONS)

Mi az alapítvány (Foundation)?

Az alapítványt úgy lehet legjobban jellemezni, mint egy vállalat és egy trust kombinációját. Elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik, saját vagyonnal rendelkezhet, szerződéseket köthet harmadik felekkel, pert indíthat és perbe fogható saját nevében és kapacitásában, de nincsenek részvényesei. A vagyont a kedvezményezettek és/vagy a karitatív vagy nem-karitatív célok javára tartják.

Alapítvány akkor jön létre, amikor egy vagy több személy vagy jogi személy (az Alapítók) (Founders) megszerkesztik az Alapítólevelet (Charter), amit a Cégbíróság Hivatalában (Registrar at the JFSC) bejegyeznek, és melynek révén ezek az alapítók vállalják, hogy adományokat (Foundation Assets) juttatnak a kedvezményezettek, vagy a célkitűzés javára, ugyanakkor a Kuratórium az Alapítvány felé, és nem a kedvezményezettek felé felelős. Nincs beszámolási kötelezettség, kedvezményezetti jogok vagy kollektív akció (Saunders v Vautier).

Az új jogszabály nem csupán alternatív jogi formát kínál amit a potenciális ügyfelek megfontolhatnak, nevezetesen az összes felügyelő testület által nagyra értékelt jogi formát, mert szemben más jogrendszerekével, mint Panama vagy Liechtenstein, Jersey nem követel minimális tőkeösszeget alapítványi vagyonként. Az alapítvány vagyonát/eszközeit a Kuratórium Council)kezeli.

Hasonlóságok a trusttal

A Kuratórium (Council) magánszemélyekből, vagy cégekből áll, de lennie kell köztük egy minősített félnek, akit a Jersey-i pénzügyi szolgáltatások törvénye (Financial Services (Jersey) Law 1998) szerint bejegyeznek, mint a trust vállalat ügyviteli felelőse. 

Az Alapítvány hasonló a truszthoz, mivel vagyon/eszközök átruházására, vagy 'adományozására' kerül sor. Ez visszavonható (a legtöbb trust amivel mint megbízottak (trustee) foglalkozunk visszavonhatatlan), és időtartama lehet korlátlan.

Ki kell jelölni egy Kurátort (Guardian) (hasonlóképpen, mint egy védnököt (protector) vagy végrehajtót (enforcer) a trustnak). A vagyon védelem alatt áll az Alapítók hitelezőivel szemben.

Általában azért hozzák létre, hogy kezelje, megőrizze és igazgassa vagy befektesse a vagyont/eszközöket az Alapító közeli hozzátartozói javára, valamint, hogy diszkréciót és anyagi hasznot biztosítson.

Az alapítvány és a trust közötti különbségek

Az Alapítványt be kell jegyezni a cégbíróságnál (Public Registry (JFSC)) és a Cégbírósági Hivatal (Registrar) felé éves díjat kell fizetnie.

Alapítólevele (Charter) egy közokirat, amely hivatalos vizsgálat tárgya lehet, ahol legalább egy a Tanács tagjaként eljáró minősített személy neve közlésre kerül, és hivatalosan nem létezik, amíg írásos alapítólevelét be nem jegyezték.

Saját jogi személyiséggel rendelkezik, ezért tulajdonosa saját vagyonának.

Meghatározott célkitűzéssel kell rendelkeznie, és bár működési köre korlátlan, valamely meghatározott cél korlátain belül kell működnie.

Az alapítványok előnyei/hátrányai a trusztokkal szemben

Az alapítvány külön jogi személyiséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy minden felelősség az alapítvány társasági felelőssége marad, és nem pedig a Kuratórium tagjainak, vagy az Alapítóknak a felelőssége.

Az alapítványokat számos olyan jogrendszer is elfogadja, amely a trusztokat nem fogadja el.

Az alapítvány nem bontható meg és a kedvezményezettek nem kötelesek tudni, hogy ők kedvezményezettek, nem kötelesek tudni, hogy mi a pozíciójuk a kedvezményezettek körén belül, azaz inkább védelmező és diszkrét jellegű.

Egy alapító lehet a Kuratórium (Council) tagja, valamint kedvezményezett és kurátor (Guardian) is. Mivel az alapítvány be van jegyezve szükség van az alapítólevél (Charter) hivatalos benyújtásával együtt a képviselő nevének a jóváhagyására is és éppen ezért a költségek általában magasabbak, mint egy  trust létrehozásáé.

Bár a Kuratórium (Council) működési köre nincs korlátozva, saját meghatározott célkitűzéseinek a kereteiben kell tevékenykednie (amelyek persze lehetnek széleskörűek), míg a trust rugalmasabb eszköz potenciálisan korlátozás mentes működési körrel és diszkrécióval, feltéve, hogy a tranzakciók a kedvezményezettek érdekeit szolgálják. Az alapítványt lehetséges úgy kialakítani, hogy teljes mértékű rugalmasságot biztosítson.

Az alapítvány (Foundation) és a gazdasági társaság (Company) közötti hasonlóságok

 • Az alapítványt a cégbíróságnál be kell jegyezni
 • A vagyonnal egy külön jogi személyiség rendelkezik
 • A kurátorok feladatkörei hasonlóak az ügyvezetőkéhez (igazgatókéhoz)
 • Két vagy több alapítvány egyesülése (merger) engedélyezett
 • Az alapítványoknak lehetőségük van a gyorsított megszűnésre (summary winding up)
 • Az Alapítvány nevét fel kell tüntetni levélpapírján és kiadványain
 • Ki és bemenő "folytatólagosságok" (continuances) engedélyezettek.

Az alapítvány (Foundation) és a gazdasági társaság (Company) közötti különbségek

 • Nincsenek tulajdonosok, részvényesek könyve, vagy tulajdonrészt feltüntető részvény igazolások és az alapítók vagy a kedvezményes tulajdonosok személyi adatait nem adják ki nyilvánosan a Cégbíróságnak.
 • Kurátort (Guardian) kell kinevezni (hasonlóan a trust protektorához).
 • Az alapítványnál Kuratórium (Council), és nem Igazgatótanács (Board of Directors) van.
 • Célokkal (Objects) kell rendelkeznie, ezek lehetnek a kedvezményezettek, valamely célkitűzések, vagy mindkettő. Az alapítványok céljai

Vállalatokkal összevetve az alapítványok nem helyettesítik, hanem inkább kiegészítik azokat, és a legtöbb esetben ezeket elsősorban karitatív célokra használják, és a vállalati tulajdonosok, mint pl. 'Holding társaság' vagy 'Anyavállalat' nevében lépnek fel. Karitatív perspektívából nézve számos ilyen alapítványt hoztak már létre tudományos, humanitárius, vallási és filantróp tevékenységekre, vagy ilyen céllal létesített alapok (funds) kezelésére.

Felhasználás területek

 • Alkalmazotti juttatások kezelésére, mint nyugdíjak és opciók.
 • Jogdíjak és egyéb típusú jövedelmek begyűjtésére.
 • Részvények tulajdonlására és/vagy befektetésére, magáncégek érdekeltségeire és részvényeire és egyéb értékpapírokra.
 • Ugyanakkor számos alapítványt használnak családi és öröklési céllal, hogy megvédjék a kiskorúság vagy beszámíthatatlanság hátrányával sújtott személyeket, akik emiatt nem tudják vagyonukat kezelni.
 • Védelmet nyújt a széttöredezéssel szemben és attól, hogy külső felek átvegyék az irányítást egy olyan családi üzletben, amely több generáció óta létezik.
 • Garantálja pénzösszegek vagy vagyoni eszközök kifizetését egy vagy több család tagjainak igényeik fedezésére.
 • Végrendelet helyettesítésére amivel kikerülhetők a komplikált öröklési problémák, a kényszer öröklési szabályok.
 • Házasság előtti megállapodás helyettesítésére
 • Ingatlan vagy értékes ingó vagyontárgy tulajdonlására és ezek védelmére a túlzott adókkal szemben azok számára, akik a vagyontárgyakban laknak, valamint bármely speciális vagyonvédelmi terv kezelésére.
 • Bankszámlák kezelésére.

Az alapítványi törvény (Foundations (Jersey) Law) nem követeli meg, hogy a Jersey-i alapítványok non-profit jellegűek legyenek, de előírja, hogy egy Alapítvány nem foglalkozhat közvetlenül kereskedelmi tevékenységgel.