főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Karib tenger St. Kitts & Nevis Nevis LLC

A nevis-i LLC

MEGHATÁROZÁS: Ha fő célunk nem az adóhatékonyság optimalizálása, hanem egyszerűen a vagyon védelme és az adatvédelem, ennek biztosítása érdekében a nevis-i Limited Liability Company páratlan lehetőséget kínál. A Limited Liability Company (LLC) olyan vállalat vagy társaság, amely a "hagyományos" vállalatformáktól több szempontból eltér. A legalapvetőbb eltérés az, hogy az LLC átmenetet alkot a vállalat és a személyegyesítő társaság között, de mindkettő előnyeit élvezi.

Az LLC által nyújtott előnyök mellett az is kiemelendő, hogy a nevis-i állam az első olyan offshore pénzügyi központ, amely LLC-re vonatkozó jogszabályt léptetett életbe.

KIEMELT ADATVÉDELEM: 

 • Mivel a tényleges tulajdonosokat és/vagy a vállalati vezetőket nem kell bejegyeztetni, az LLC tökéletes anonimitást biztosít.

 • Nevis-en szigorú adatvédelmi jogszabályok vannak hatályban, amelyek az itt bejegyzett, mentességet élvező vállalatok számára megtiltja, hogy az igazgatók és részvényesek nevét bejegyeztesse, nyilvántartásba vegye, vagy nyilvánosságra hozza. Ez egyben azt is jelenti, hogy Nevis-en a vállalat tagjainak nem kell éves beszámolót vagy egyéb jelentést benyújtania; ezért teljes anonimitást élvez, külső fél nem férhet hozzá céges adataihoz.

 • A vállalat nyilvántartásait a világon bárhol vezetheti.

MEGOLDÁS A VAGYON VÉDELMÉRE: 

 • A nevis-i LLC lehetővé teszi a társaság eszközeinek és pénzalapjainak védelmét az állami szervekkel, a hitelezőkkel és a peres eljárásokkal szemben.

 • A vállalat tulajdonosát nem terheli személyes felelősség.

 • A vállalat tulajdonosaként tagja lehet a menedzsmentnek, anélkül, hogy személyesen felelősséget kellene vállalnia a vállalat kinnlevőségeiért.

 • A nevis-i LLC kifejezetten kedvező lehetőséget kínál a vagyon védelmére, hiszen nincs olyan részvénye, amelyeket a bíróság lefoglalhatna.

 • Tagjai nem felelnek a vállalat kötelezettségeiért.

Az LLC további előnyei: Az LLC további előnyöket is biztosít:

 • Az LLC olyan mechanizmusokat biztosít, amely által a társaság vezetői korlátozhatják a nem menedzseri feladatokat ellátó tagok hatáskörét.

 • Nincs korlátozás a tagok számára vonatkozóan.

 • Nincs a tulajdonosok körére vonatkozó korlátozás sem.

 • Nem terheli társasági adó, jövedelemadó, forrásadó, vagyonadó, devizaellenőrzés, egyéb járulék, ill. adófizetési kötelezettség a nem Nevis-ről származó aktívákat vagy nyereséget, ill. ezek illeték- és bélyegmentesek.

 • A nevis-i LLC tagjai bármely állampolgárságú vagy lakóhelyű/székhelyű egyének vagy üzleti szervezetek lehetnek.

 • A nevis-i LLC módosíthatja alapító okiratát, egyesülhet más hazai vagy külföldi LLC-vel, ill. egyéb üzleti szervezettel, valamint beolvadhat azokba.

 • A nevis-i LLC tagjai átruházhatják érdekeltségeiket külső felek részére, kivéve, ha ez korlátozás alá esik.

 • Nevis-en lehetőség van arra, hogy az LLC-nek egyetlen igazgatója legyen.

 • Az LLC menedzsmentjét a társaság tagjai vagy a tagok által kijelölt vezetők alkotják.

 • A nevis-i LLC részvényeire nem vonatkozik korlátozás, és az elsőbbségi részvényekhez hasonlóan részesedés elsőbbséget biztosíthat.

 • A nevis-i LLC kiváló lehetőséget kínál befektetési csoportok közös befektetéseihez. Ebben a tekintetben úgy működik, mintha Limited Partnership (betéti társaság típusú vállalat) lenne, de élvezi az LLC minden fent említett jellemzőinek minden előnyét, amely legtöbb esetben a Limited Partnership-ről nem mondható el.

 • A nevis-i LLC 24 órán belül, alacsony kezdeti költséggel létrehozható, fenntartása csekély éves kiadást jelent.

A nevis-i LLC  részletes bemutatása

Az LLC és a "hagyományos" vállalat összevetése:

Az LLC és a "hagyományos" vállalat közötti fő különbség abban rejlik, hogy egy "hagyományos" vállalattal – pl. az amerikai "C" corporation-nel vagy a brit PLC-vel szemben– az LLC adósemleges, mivel nem vállalatként, hanem személyegyesítő társaságként adózik. Így az LLC alkalmazása csökkenti a vállalati szinten fizetendő adót. Ebben a tekintetben részben az amerikai "S" corporation-re, ill. részben a német GmbH-ra hasonlít, a rájuk vonatkozó korlátozások és hátrányok nélkül. Tehát, ha magának az LLC-nek nem kell adót fizetnie, akkor kit terhel adófizetési kötelezettség? Az egyébként az LLC-t terhelő valamennyi adófizetési kötelezettség az LLC helyett közvetlenül az LLC tagjait terheli. Az LLC tagjai a hagyományos vállalatok részvényeseihez hasonló funkciót töltenek be. Az LLC tagjai más vállalatok, valamint magánszemélyek vagy vagyonkezelők is lehetnek. Nincs a tagok számára vagy a tagok minősítésére vonatkozó korlátozás, amely egyébként az LLC esetén felmerülhetne. Fontos észben tartani, hogy minden tag felelős az LLC teljes adókötelezettségének rá eső részéért, és hogy magának az LLC-nek nincs adófizetési kötelezettsége.

LLC, mint a vagyonkezelő (trust) alternatívája:

Az LLC menedzsmentjének összetételére vonatkozó rugalmasságnak, továbbá a kedvező nevis-i jogalkotásnak köszönhetően az LLC a vagyonkezelő (trust) társaságok alternatívájaként is szolgálhat. Az LLC menedzsere hasonló funkciót lát el, mint a vagyonkezelő kurátora, tagjai pedig hasonlók a vagyonkezelő társaság kedvezményezetteihez. Azon ügyfeleink nevében, akik igénybe veszik vállalati menedzsment szolgáltatásainkat, cégünk partnerei elláthatják az LLC menedzseri feladatait. Onshore államokban az LLC helyett vagyonkezelő működtetése esetén megváltozhat az adófizető beszámolási kötelezettsége. Sok szolgáltató már nem használja a vagyonkezelő társaságot offshore tervezési eszközként, mivel a vagyonkezelőket az onshore jogalkotás negatívan érintette, és (elsősorban az Egyesült Államokban) kedvezőtlen bírósági döntések születtek velük kapcsolatban. Ezért általában az ügyfelek igényeinek megfelelően a legtöbben vagy LLC, vagy alapítvány létrehozását javasolják. Az LLC bevételeivel vagy tőkenyereségével nem olyan formában kell elszámolni, mint a vagyonkezelő vagy a vállalat bevételeiről, ill. tőkenyereségéről, hanem személyes jövedelemnek vagy nyereségnek kell kezelni.

Multinacionális vegyesvállalatok:

Vegyesvállalat létrehozására vonatkozó megállapodás esetén az LLC kiváló lehetőséget kínál egy projekt különböző országokban működő résztvevőinek. A vegyesvállalat élvezheti a cégbejegyzés valamennyi előnyét, de minden tag saját országában felel adófizetési kötelezettsége teljesítéséért. Továbbá, a rugalmas tagság lehetővé teszi, hogy a különböző vegyesvállalatok különböző tulajdonosi szinten eltérő ellenszolgáltatásban részesüljenek, attól függően, hogy az egyes résztvevő tagvállalatok mekkora értéket teremtenek a projekt során. Az egyetlen hátrányát az jelenti, hogy multinacionális vegyesvállalatok esetén az LLC létrehozását megelőzően a feleknek meg kell győződniük arról, hogy ez a hibrid jogi személy személyegyesítő helyett vagyonegyesítő társaságnak minősül-e abban az államban, ahol a vegyesvállalat működik. Ez ügyben az onshore kérdésekben jártas helyi jogász tanácsát kell kérni.

Adómentesség:

Minden LLC mentesül valamennyi nevis-i adónem megfizetése alól. Nevis-en nincs osztalék-, nyereség- vagy tőkefelosztást terhelő adó vagy jövedelemadó. Sőt, sok onshore állammal szemben, Nevis-en az LLC nem a halmozott (hanem a fel nem osztott) nyereség után fizet adót.

Adatvédelem:

Az LLC valamennyi ügye bizalmas természetű, és nem hozható nyilvánosságra, csak valóban rendkívüli esetben, pl. a nemzetközi terrorizmushoz fűződő kapcsolatok esetén. Az egyetlen dokumentum, amelyet az állam részére be kell nyújtani az éves működési engedély, amely minimális információkat tartalmaz. Nem kell az éves jelentést vagy az éves pénzügyi beszámolót az állam részére benyújtani. Az LLC nyilvántartásait nem kell nyilvánosságra hozni. Az adatvédelem tovább erősíthető oly módon, ha az LLC megbízza társaságunkat a menedzseri feladatokkal, és mi látjuk el a nevis-i jogszabályok értelmében megkívánt minimális társasági feladatokat.

A bizalmas információk fokozott védelme:

A nevis-i LLC -re vonatkozó jogszabályok, többek között a pénzügyi adatok titoktartására vonatkozó rendelkezések számos követelményt fogalmaznak meg az adatvédelemmel kapcsolatban. Az LLC vezetőjeként cégünk partnere a szigorú jogi követelményeknek, ill. a bizalmi kötelezettségeknek megfelelően látja el a feladatait. A vezetőket e bizalmi kötelezettségeik teljesítésére kötelezi mind az LLC Társasági szabályzata, mind az LLC-re vonatkozó megfelelő törvényi szabályozás (általában annak az államnak a törvényei, ahol a vezető tevékenységét végzi, pl. Panama). Ezen bizalmi kötelezettségek többségében az adatvédelmi és számviteli kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyekért a vezető felel. A nevis-i és a partnercégünkre vonatkozó panamai jogszabályok értelmében társaságunk nem adhat át harmadik személynek az LLC tevékenységével kapcsolatos információt az ügyfél erre vonatkozó meghatalmazása nélkül.

Más állami szervek, – pl. adóhivatalok, az Egyesült Államokban az Internal Revenue Service, Kanadában a Revenue, ill. az Egyesült Királyságban az Inland Revenue – felszólítása esetén sem adunk át ügyfeleink vállalkozásával kapcsolatos adatokat, kivéve, ha az ügyfél vállalkozására, társaságunkra vagy mindkettőre vonatkozó bírósági végzés van érvényben, amely alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni. Azonban más állam bírósági végzése Nevis-en vagy pl. Panamában nem sokat ér. A szigorú nevis-i jogszabályok értelmében a Nevis területén kívül meghozott bírósági határozatot nem ismerik el a nevis-i bíróságok. Tehát, ha egy onshore állambeli ügy kedvezményezettje az Ön LLC-je ellen pert nyer pl. az Egyesült Államokban vagy Németországban, akkor az amerikai vagy német bírósági ítélet nem érvényesíthető, csakis egy nevis-i bíróság külön jóváhagyásával.

A nevis-i jogszabályok és a nevis-i bíróságok azon kívül, hogy nem ismerik el más államok bírósági ítéletét, csak valóban kivételes esetben tartják elfogadhatónak el az LLC-t elmarasztaló bírói ítélet meghozatalát. A nevis-i törvények a függetlenség fenntartását és a saját jogalkalmazást támogatják a más országokbeli onshore törvények betartatása helyett.