főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Karib tenger St. Kitts & Nevis Nevis IBC

A nevis-i IBC

A nevis-i IBC az alábbi előnyöket kínálja:

  • Rugalmas tulajdonosi és menedzsment szerkezet.

  • Nincs az igazgatók, a részvényesek vagy tisztségviselők tartózkodási helyére vonatkozó követelmény.

  • Társasági vagy vagyonkezelői jogi személyek igazgatóként, titkárként vagy részvényesként is tevékenykedhetnek.

  • Más külföldi társaság székhelyét áttelepítheti Nevis-be, vagy átteheti innen a székhelyét máshova.

  • Nincsen a társasági tulajdonra vonatkozó korlátozás.

  • Az ellenérdekű féllel szemben polgári pert kezdeményező felperesnek 25.000 amerikai dollár összegű kötvényt kell biztosítékként letennie.

  • Nevis-en lehetőség van arra, hogy az IBC-nek egyetlen igazgatója legyen.

Nem terheli társasági adó, jövedelemadó, forrásadó, vagyonadó, devizaellenőrzés, vagy egyéb járulék vagy adófizetési kötelezettség a nem Nevis-ről származó eszközöket vagy nyereséget, ill. ezek bélyegmentesek.

A nevis-i üzleti vállalkozásokra vonatkozó 1984. évi rendelet legfontosabb előírásai

1. A nevis-i vállalatok mentesülnek a nevis-i adójogszabályok szerinti társasági adó, osztalékadó, ill. tőkefelosztást terhelő adófizetési kötelezettségek alól, ha bevételük nem a szigeten keletkezett. Nevis-en a vállalatnak nem kell éves pénzügyi jelentést készítenie.

2. A részvényesek, az igazgatók és a tisztségviselők bármilyen állampolgárságúak lehetnek, tartózkodási helyük bárhol lehet.

3. Nevis-en nem kell éves vagy egyéb, részvényeseknek szóló jelentést nyilvánosságra hozni, a részvényesek, az igazgatók vagy tisztségviselők személyében bekövetkező változásokat nem kell a Cégbírósághoz benyújtani.

4. Bemutatóra szóló részvények jegyezhetők.

5. A névértékkel rendelkező részvények címlete bármely pénznem lehet.

6. Ügyvezető igazgatót nevezhet ki a vállalat a tevékenységének irányítása céljából.

7. A vállalat titkára egy szervezet vagy magánszemély is lehet.

8. Az igazgatói posztot társaságok is betölthetik. Igazgatóhelyettes nevezhető ki.

9. A részvényesek, ill. az igazgatók egyhangú szavazat alapján, ülés megtartása nélkül tevékenykedhetnek. A részvényesek vagy az igazgatók írásbeli meghatalmazást állíthatnak ki.

10. A vállalat nyilvántartásait bárhol vezetheti, székhelye bárhol lehet.

11. A nevis-i vállalatok módosíthatják alapító okiratukat, egyesülhetnek külföldi vagy más nevis-i vállalatokkal, ill. beleolvadhatnak azokba, továbbá a rendeletbe foglalt liberális rendelkezéseknek megfelelően megszüntetésére vonatkozó okiratot nyújthatnak be.

12. Bármely más államban megalakult társaság a rendeletbe foglalt, könnyen követhető rendelkezéseknek megfelelően áttelepítheti székhelyét Nevis-be.


A nevis-i IBC részletes bemutatása

A Nemzetközi gazdasági társaságok vagy IBC-k különleges társasági formát jelentenek, amelyek számos előnnyel rendelkeznek egy "hagyományos" vállalattal szemben. Nevis-en van hatályban a világ egyik legkedvezőbb IBC-kre vonatkozó jogszabálya. Az alábbiakban bemutatjuk a nevis-i IBC néhány előnyét.

Adómentesség

Minden IBC mentesül valamennyi nevis-i adónem megfizetése alól. Nevis-en nincs osztalék-, nyereség- vagy tőkefelosztást terhelő adó vagy jövedelemadó. Sőt, sok onshore állammal szemben, Nevis-en az IBC nem a halmozott (hanem a fel nem osztott) nyereség után fizet adót. Az ügyfeleink által működtetett IBC vagyona folyamatosan bővülhet, Nevis-en nem terheli adófizetési kötelezettség. Ezt a komoly előnyt olyan kiváló lehetőség is kiegészítheti, hogy az IBC részvényeinek tulajdonosa akár panamai alapítvány is lehet.

Távoli hozzáférés

Nem kell Nevis-en lennie ahhoz, hogy a nevis-i IBC ügyeit intézhesse. Banki ügyeit, a szerződések aláírását és a befektetéseit mind intézheti távolról is, a nevis-i törvények betartása mellett. Természetesen Nevis-en is léteznek az IBC-re vonatkozó minimális követelmények. E minimális követelményeknek megfelelően működéséhez szükség van legalább egy részvényesre, három igazgatóra, (kivéve, ha az IBC-nek kevesebb, mint három részvényese van), továbbá egy bejelentett megbízottra és egy bejegyzett székhelyre, valamint az éves díjfizetési kötelezettség teljesítésére, amelyek intézésével megbízhatja a cégünket. Habár a nevis-i jogszabályok szigorú értelemben véve nem követelik meg, az IBC rendszeres üléseket tarthat, mégha Ön úgy is dönt, hogy ezeken nem vesz részt.

Adatvédelem

A nevis-i IBC valamennyi ügye bizalmas természetű, és nem hozható nyilvánosságra, csak valóban rendkívüli esetben. Az egyetlen dokumentum, amelyet az állam részére be kell nyújtani az éves működési engedély, amely minimális információkat tartalmaz. Nem kell az éves jelentést vagy az éves pénzügyi beszámolót az állam részére benyújtani. Nevis-en az IBC pénzügyi vagy üzleti nyilvántartásait nem ellenőrzik állami szervek.

Megbízottak

A nevis-i törvények értelmében megbízott részvényesek, tisztségviselők és igazgatók nevezhetők ki. Más szóval cégünk partnerei az IBC nevében megbízott (helyettes) igazgatói és tisztségviselői feladatokat láthatnak el. Így a valódi igazgatók, tisztségviselők és részvényesek neve maximálisan bizalmas maradhat.

Bemutatóra szóló részvény

A legtöbb onshore állammal szemben Nevis-en az IBC névre szóló és bemutatóra szóló részvényeket egyaránt kibocsáthat. Míg a névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát a vállalat részvénykönyvében jegyzik, a bemutatóra szóló részvényekről nem kell nyilvántartást vezetni. A részvény birtokosát automatikusan tulajdonosnak kell tekinteni, kivéve szándékos csalás esetén. Bemutatóra szóló értékpapír lehet például a készpénz. Ha birtokunkban van, akkor úgy kell tekinteni, hogy az a miénk. A bemutatóra szóló értékpapírokra vonatkozó jogszabályok paragrafusainak 90%-a a birtoklására vonatkozik. Így a nevis-i vállalat tulajdonosa teljes mértékben anonim maradhat a bemutatóra szóló részvények alkalmazása révén. A megbízott részére bemutatóra szóló részvények bocsáthatók ki, melyeket engedményez a tulajdonosok javára, ezáltal a tényleges tulajdonos kiléte maximálisan bizalmas maradhat.

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a bemutatóra szóló részvényeket kibocsátó vállalat általában alaposabb vizsgálatnak van kitéve, és a szabálytalanság lehetősége erősen feltételezhető, ha a kérdéses vállalatnak jogi problémái adódnak. Ezért azt javasoljuk, hogy a nevis-i IBC megalakításakor névre szóló részvényeket bocsássanak ki, amelyek például panamai Alapítvány tulajdonába kerülnek.