főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Európa Ciprus

Ciprus, az európai adóparadicsom

Bevezetés

Ciprust kiemelt nemzetközi üzleti központként tartják számon. Olyan előnyöket és előjogokat biztosít a székhelyüket itt bejegyeztetni kívánó külföldi vállalkozók és befektetők számára, amelyek alapján üzleti tevékenységüket az egész világra kiterjedően végezhetik.

Ezt az útmutatót azért készítettük el, hogy elmagyarázzuk, milyen előnyöket és előjogokat élveznek a ciprusi Nemzetközi Gazdasági Társaságok (IBC), ill. bemutassuk, hogy e jogi személyeket hogyan lehet Cipruson bejegyeztetni és működtetni. Az itt leírtakon túl további hasznos, általános információkkal is szolgálhatunk a Cipruson gazdasági tevékenységet folytatni kívánók részére. Célunk, hogy a lehető legtöbb hasznos információt nyújtsuk ebben a témában, habár konkrét problémával vagy kérdéssel kapcsolatban általában azt javasoljuk, érdemes szaktanácsadóhoz fordulni.

Ha további információra vagy segítségre lenne szüksége ciprusi illetőségű gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Ciprus bemutatása

Ciprus a Földközi-tenger észak-keleti medencéjében fekszik, három kontinens – Európa, Ázsia és Afrika – metszéspontjában. A 9251 km2 alapterületű Ciprus Szicília és Szardínia után a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete. Ciprus kedvező éghajlatát száraz nyár és enyhe tél jellemzi, évente kb. 320 napon élvezhetjük itt a napsütést.

A sziget becsült népessége 760 000 fő, amelynek 85%-a görög ciprusi és 10% török ciprusi, míg a maradék népesség brit, maronita és örmény származású. A sziget fővárosa Nicosia (Lefkosia) üzleti és közigazgatási központ. A második legnagyobb város Limassol (Lemesos) a sziget fő kikötője, ipari és kereskedelmi központja, továbbá jelentős turisztikai célpont. A hivatalos nyelvek a görög és a török, de az angol nyelv használata is széles körben elterjedt.

 • Ciprus független és szuverén köztársaság, amelynek kormányzása a nyugati demokratikus rendszerek modelljét követő elnöki rendszerben történik. Jogrendszere angol modell alapján épül fel, az angol joggyakorlatot követi, és minden gazdasági jogszabály alapjául az angol jogszabályok szolgálnak.
 • Ciprus azon tíz ország egyike, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz. Ciprus a szabad piacgazdaság modelljét követi, amely jól teljesít, és makrogazdasági stabilitás jellemzi. A hivatalos pénznem a ciprusi font (CY£). 2005 májusában Ciprus belépett az európai átváltási mechanizmusba (ERM-II.), célja az euró 2007. évi bevezetése.
 • A ciprusi bankrendszer fejlett és jól szervezett, ki tudja szolgálni a gyorsan fejlődő gazdasági környezetben tevékenykedő üzleti világ rohamosan növekvő igényeit. A ciprusi bankok széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki, ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy globális banki szolgáltatásokat kínálhassanak.
 • Ciprus kiváló telekommunikációs infrastruktúrával rendelkezik, és a világ legfejlettebb országai közé tartozik e téren. Fejlett légi közlekedési hálózat kapcsolja össze a világ öt kontinensével.


Ciprusi vállalatok - Nemzetközi gazdasági társaságok (IBC)

A vállalatalapítás folyamata

Amióta Ciprus csatlakozott az Európai Unióhoz, mind az EU állampolgárai, mind pedig más országok lakói bármely megkötés vagy korlátozás nélkül alapíthatnak Limited Liability Company (Kft.) típusú társaságot. Ezen vállalatok mind Cipruson, mind pedig külföldön folytathatnak gazdasági tevékenységet. A társaság részvényeseinek száma 1-től 50 főig terjedhet, természetes vagy jogi személy egyaránt lehet részvényes. Legalább egy ügyvezetőt és egy titkárt kell kinevezni, és a társaság székhelyének ciprusi címet kell megadni. Habár nem törvényi előírás, adótervezési szempontból fontos, hogy a társaság irányítása és felügyelete Cipruson történjen, ennek megfelelően célszerű elsősorban Cipruson élő igazgatókat kinevezni.

A teljes cégbejegyzési folyamat 10-15 munkanapon belül lezárható.

Éves beszámoló

A társasági törvény előírja, hogy minden vállalat vezessen pénzügyi nyilvántartást és kérés esetén pénzügyi helyzetéről elfogadható pontosságú információkat hozzon nyilvánosságra, amely alapján a társaság gazdasági ügyletei bemutathatók és értelmezhetők, valamint az igazgatók elkészíthetik a társasági törvény előírásainak megfelelő pénzügyi beszámolót.

A könyvvizsgálat elvégzése minden vállalat számára kötelező. A részvényesek az első közgyűlésen kinevezik a könyvvizsgálót, aki a következő éves közgyűlésig hivatalban marad. A ciprusi vállalatok éves könyvvizsgálatával ciprusi könyvvizsgáló céget kell megbízni. A könyvvizsgálóknak a jogszabályok alapján jelentést kell készíteniük a részvényesek részére, amelyben rögzítik, hogy véleményük szerint az éves beszámolók a társasági törvény előírásainak megfelelően készültek-e el, és megbízható és valós képet adnak-e a vállalat helyzetéről az adott pénzügyi év végén.

E könyvvizsgálat a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján készül el.

Egyéb követelmények

Igazgatósági jelentés és éves beszámoló

A társasági törvény előírásainak megfelelően a társaságnak minden évben el kell készítenie az Igazgatósági jelentést és az éves beszámolót, amelyeket az éves közgyűlésen kell a társaság elé terjeszteni. Az éves beszámoló az eredménykimutatásból, a mérlegből és a kiegészítő mellékletből áll. Az igazgatókat jogi felelősség terheli az Igazgatósági jelentés és az éves beszámoló tartalmáért. Az első éves beszámolót a társaság bejegyzését követő legfeljebb 18 hónapon belül el kell készíteni, és az éves taggyűlés elé kell terjeszteni.

Az éves jelentés benyújtása

Minden vállalatnak legalább évente egyszer be kell nyújtania a Cégbíróságra beszámolóját, a közgyűlést követő 42 napon belül. Ezt a jelentést (más néven éves beszámolót) mind a társaság ügyvezetőjének, mind a titkárának alá kell írnia, és a következő információkat kell tartalmaznia: a társaság székhelye, tagjainak és kötvényeseinek jegyzéke, a részvények és kötvények száma, eladósodottság mértéke, a részvényesek, igazgatók és titkár megnevezése. Az éves jelentés elkészítésének elmulasztása büntetést von maga után.

Alapvető adózási alapelvek

A ciprusi adóalanyok Cipruson fizetnek adót az egész világon elért bevételeik után. Általánosságban a ciprusi adójogszabályok főbb alapelvei a következők:

 • A társasági adó mértéke 10%; amely a legalacsonyabb társasági adókulcs az egész Európai Unióban. Ez csak azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyek irányítása és felügyelete Cipruson történik; azaz a vállalatra vonatkozó jelentős döntések meghozatala Cipruson történik, és az Igazgatótanács tagjainak többsége ciprusi adóalany (évente 183 napnál hosszabb időt tölt Cipruson).
 • Ha egy ciprusi vállalat nem fizet osztalékot részvényeseinek az adóév végét követő két éven belül, könyv szerinti nyereségének (adózás utáni nyereségének) 70%-a felosztottnak tekintendő. Ez csak azon részvényesekre vonatkozik, akik ciprusi adóalanyok, amelyeket 15%-os védelmi alap hozzájárulás fizetési kötelezettsége terheli. Végül a felosztottnak tekintett osztalékot csökkenteni lehet a fenti időszak alatt ténylegesen kifizetett osztalék értékével.
 • Azon Nemzetközi gazdasági társaságok (IBC) vagy kirendeltségek, amelyeket külföldről felügyelnek, teljes mértékben mentesülnek a ciprusi adójogszabályok szerinti adófizetési kötelezettségek alól.
 • Osztalékadó:
  1. Az osztalékbevételek adózása a külön védelmi hozzájárulást szabályozó törvénynek megfelelően történik (amelynek mértéke 15%), és csak azon adóalanyokra vonatkozik, akik az osztalékot devizabelföldi, ill. devizakülföldi társaságoktól kapták. Devizakülföldi személyeknek nincs ilyen jellegű nem adófizetési kötelezettsége. A devizabelföldi vállalatok által egymásnak fizetett osztalék nem adóköteles.
  2. A devizakülföldi társaságoktól kapott osztalék adómentes, ha a kifizető vállalat vagyonrésze legalább 1%. A mentesség nem vonatkozik arra az esetre, ha a kedvezményezett társaság tevékenységének több mint 50%-ára kötelezettséget vállal, és amelyből beruházási jövedelme származik, ugyanakkor a vállalat bevételei után fizetendő adó jelentősen alacsonyabb, mint egy ciprusi vállalat adóterhei.
 • A ciprusi vállalatok kamatjövedelmének 50%-a mentes a társasági adófizetési kötelezettség alól, de a kapott teljes kamatbevételt hozzájárulási különadó terheli, amelynek mértéke 10%.
 • A devizakülföldi személyek által kapott kamatbevétel mentes mind a jövedelemadó, mind a hozzájárulási különadó alól.
 • A külföldi személyek által kapott nyugdíjat 5%-os mértékű adó terheli, ha az adott személy Cipruson vonult nyugdíjba.
 • Cipruson a ciprusi vállalatok részvényekből és egyéb részesedési jogokból származó nyeresége adómentes.
 • A vállalatok veszteségét korlátlan ideig tovább lehet vinni.
 • Ciprus számos kettős adóztatást elkerülő egyezményt aláírt. Jelenleg 32 egyezmény van érvényben, amely 40 országot fed le. Ez a nemzetközi adótervezés szempontjából számos lehetőséget kínál Cipruson.


A társasági adó megállapítása és beszedése

A vállalatoknak évente egyszer be kell nyújtaniuk az auditált éves beszámolójukat, adókalkulációjukat, társasági adóbevallásukat, és az önadózásra vonatkozó nyomtatványt az adóhivatalhoz. Valamennyi fent megnevezett dokumentumot a beszámolási évet követő pénzügyi év végén kell benyújtani (pl. a 2005. évi beszámolási év esetén a határidő 2006. december 31.).

Emellett az önadózásra vonatkozó nyomtatványt az esedékes társasági adó befizetésével együtt legkésőbb a következő év augusztus 1-ig be kell nyújtani. Az augusztus 1-je után teljesített befizetéseket kamat és/vagy bírság terheli.

A ciprusi társasági adótörvény értelmében a vállalatoknak becslést kell készíteniük adóköteles nyereségükről jóval az év végi beszámoló benyújtása előtt, és előzetes bevallást kell készíteniük, amelynek alapján a társasági adó megfizetése három részletben történik. Ha az előzetes bevallásban szereplő adóköteles nyereség kevesebb, mint a végleges, az auditált éves beszámoló elkészítésekor meghatározott adóköteles nyereség 75%-a, a fizetendő nyereségadó-különbözet után pótilleték fizetendő. Az előzetes bevallást bármikor módosítani lehet az év vége előtt.

Abban az esetben, ha az előzetes bevalláskor befizetett adó meghaladja a végleges adóelszámolás alapján fizetendő adó összegét, a vállalat részére visszafizetendő összeg után a Vállalat részére 9%-os kamat jár.

A ciprusi kettős adóztatást elkerülő egyezmények

Bevezetés

A ciprusi adóegyezmények többsége a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) modellként szolgáló egyezményeit követi. Bizonyos rendelkezések módosításra kerültek az egyezményt megkötő partnerek eltérő adórendszerének és gazdasági prioritásainak érvényre juttatása érdekében.

Ciprus számos országgal kötött adóegyezményt. Jelenleg 32 egyezmény van érvényben (Lásd az ismertető végén található mellékletet). Ezen egyezményeknek, valamint a ciprusi vállalatok által fizetendő adó alacsony mértékének köszönhetően Ciprus a nemzetközi adótervezés szempontjából számos lehetőséget kínál, az alábbiak figyelembe vételével:

Bármely olyan országban fizetendő adó, amellyel Ciprus egyezményt kötött, levonható az ugyanazon nyereség után keletkező ciprusi adófizetési kötelezettségből.

A ciprusi vállalatokat nem terheli forrásadó a Cipruson történő osztalék, kamat és jogdíjak fizetése után.

Ciprus a világ azon kevés országainak egyike, amely adóegyezményt kötött csaknem az összes kelet-európai országgal.

Ciprus nem tartozik az adóparadicsomként számon tartott országok közé, és ezért mentes az adóparadicsomok működését gyakran övező gyanakvástól.

Adómegtakarítást célzó hitelek

A ciprusi kettős adóztatást elkerülő egyezmények alkalmazása számos további előnyt kínál. Ki kell emelni az adómegtakarítást jelentő hitelek igénybevételének lehetőségét, amely számos ciprusi egyezmény részét képezi. Adómegtakarítást célzó hitelek nem csak a Cipruson ténylegesen fizetendő adó vonatkozásában jelentenek adóhitelt, hanem azon adók esetén is, amelyeket egyébként meg kellett volna fizetni, ha a Cipruson nyújtott adókedvezmény következtében nem mentesült volna a vállalat az adófizetési kötelezettség alól, ill. nem keletkezett volna kevesebb adófizetési kötelezettség.

Nemzetközi adótervezés

Az adótervezés olyan pénzügyi és üzleti lépéseket foglal magában, amelyek alapján akár az adott országban, akár külföldön minimalizálhatók az adófizetési kötelezettségek – a jogszabályok megszegése, a nyereség be nem vallása vagy egyéb adócsalás elkövetése nélkül. Ciprus a nemzetközi adótervezés terén fontos szerepet tölt be kedvező adórendszere, valamint a kettős adóztatást elkerülő egyezményeinek nagy száma miatt.

Nemzetközi vagyonkezelők (Trust)

A ciprusi Nemzetközi vagyonkezelésre vonatkozó törvény tartalmazza a nemzetközi vagyonkezelőkre vonatkozó rendelkezéseket. Cipruson a nemzetközi vagyonkezelőket nem terheli adófizetési kötelezettség, amely számos adótervezési lehetőséget kínál. Az alábbiakban az adó minimalizálásának lehetőségéhez kapcsolódó előnyöket mutatjuk be:

 • Cipruson adómentes az adott nemzetközi vagyonkezelő nyeresége (azaz: olyan vagyonkezelőé, amelynek tulajdona Cipruson kívül van és bevétele Cipruson kívülről származik), akár üzleti tevékenységből, akár más forrásból ered.
 • A vagyonkezelőnek egy ciprusi IBC-től kapott osztaléka, kamat- vagy egyéb jövedelme adómentes, és nem terheli adólevonási kötelezettség.
 • Cipruson a nemzetközi vagyonkezelő eszközértékesítésből származó nyeresége nem számít tőkenyereségnek.
 • Cipruson a nemzetközi vagyonkezelő eszközeit nem terheli ingatlanadó.


Nemzetközi Kollektív Befektetési Alapok (ICIS)

Az 1999. évi Nemzetközi Kollektív Befektetési Alapokra vonatkozó törvény megteremtette az ún. ICIS-ek bejegyzéséhez, működésük szabályozásához és felügyeletéhez szükséges jogi keretet. ICIS az alábbi jogi formákban működhet:

 • „International fixed capital company” (Nemzetközi állótőke befektetési társaság)
 • International variable capital company (Nemzetközi változótőke befektetési társaság)
 • International unit trust scheme (Nemzetközi nyílt befektetési alap)
 • International investment limited partnership (Nemzetközi befektetési korlátolt felelősségi társaság)


Egy ICIS ugyanolyan módon adózik, mint bármely más jogi személy:

 • Az ICIS állampapírok, részvények, kötvények vagy egyéb értékpapírok értékesítéséből származó nyeresége adómentes, attól függetlenül, hogy jegyzi-e ezen értékpapírokat a ciprusi tőzsde.
 • Bármely, ciprusi tőzsdén nem jegyzett értékpapírokból származó nyereséget 10%-os mértékű adó terhel.
 • Minden olyan nyereség adómentes Cipruson, amely ciprusi tőzsdén jegyzett értékpapírokból származik.


Az ICIS-t a Ciprusi Központi Banknak kell engedélyeznie, amely az alapok, vezetőik és a vagyonkezelők szabályozó és felügyeleti szerve. Minden ICIS-nek éves és féléves jelentést kell készítenie, amely tartalmazza a pénzügyi beszámolókat. Ezeket a Központi Bankhoz kell benyújtani, továbbá el kell küldeni a részjegy tulajdonosoknak is.

Nemzetközi holdingtársaságok

Ha adótervezés szándékából nemzetközi holdingtársaságra vonatkozó forgatókönyvet szeretne alkalmazni, a ciprusi holdingtársaság rendszerét mindenképpen érdemes megfontolni, mert megfelelő megoldással szolgálhat. A ciprusi holdingtársaság olyan hagyományos jellegű vállalat, amely azon kívül, hogy részesedéssel rendelkezik hazai és külföldi vállalatokban, más tevékenységgel is foglalkozhat, pl. kereskedelemmel, gyártással és finanszírozással.

Az adótervezés során a ciprusi holdingtársaságok alábbi fő előnyeit érdemes figyelembe venni:

 • A külföldről kapott osztalék teljes mértékben mentes a társasági adó alól (az adózási alapelveknél említett szabályok vonatkoznak rá).
 • A részvények és egyéb értékpapírok eladásából és vételéből származó nyereség adómentes.
 • Nem keletkezik tőkenyereség utáni adókötelezettség a tőke jellegű eszközök értékesítése után (a ciprusi ingatlantulajdon kivételével).
 • Devizakülföldi részvényeseknek fizetett osztalékot nem terheli forrásadó. Ugyanez vonatkozik a kamat vagy jogdíj fizetésére is (feltéve, hogy a jogdíj nem ciprusi szellemi tulajdonjog használatához kapcsolódik).
 • Minimalizálható az osztalék, kamat vagy jogdíj ciprusi kifizetése után fizetendő forrásadó, a kettős adóztatás elkerülését biztosító egyezmények széleskörű alkalmazása miatt.


Szolgáltatásaink

Kötelező könyvvizsgálat

Az éves beszámoló könyvvizsgálatát a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően készítjük el, hatékony és konstruktív módon. Célunk az, hogy a befektetők számára a vállalat gazdasági helyzetéről világos és elfogulatlan képet nyújtsunk. Az elért eredményeket elemezzük és összevetjük ügyfeleink elvárásaival, illetve belső ellenőrzéssel kapcsolatos tanácsadást is nyújtunk. Kötelességünknek tartjuk, hogy a kockázatos területeken a gyenge pontokat feltárjuk, és tanácsot adjunk ügyfeleinknek a szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

Könyvvezetés

A piacon elérhető korszerű hardverek, könyvelési szoftverek és kiválóan képzett munkatársaink segítségével cégünk rendelkezik azzal a háttérrel, amely teljeskörű könyvelési szolgáltatások nyújtásához szükséges, a nemzetközi számviteli standardok alapján. Vonatkozó kapacitásunkat azon helyi és nemzetközi vállalatok részére építettük ki, amelyek a magas adminisztratív költségek miatt nem kívánnak teljes irodai személyzetet foglalkoztatni. Támogatást nyújtunk továbbá vállalati folyószámlák nyitása és fenntartása terén is, valamint elkészítjük a rendszeres vezetői beszámolókat és pénzügyi jelentéseket.

Adótervezés

Alapos szaktudásunk és az adójogszabályok terén szerzett több éves gyakorlati tapasztalatunk alapján ügyfeleink minden elvárásának meg tudunk felelni, ami a problémák elkerülését és az adóbefizetés mértékének minimum szinten tartását illeti. Adótervezési tevékenységünk célja, hogy kihasználhatók legyenek a jogszabályok nyújtotta adókedvezmények. Emellett a személyi jövedelemadó és a vállalat adóbevallásának elkészítését, adóhatósághoz történő benyújtását és ügyintézését is vállaljuk, illetve képviseletet az adóhatósággal történő egyeztetések során, és tanácsadást nyújtunk a kettős adóztatást elkerülő egyezmények terén.

A FORRÁSADÓ MÉRTÉKE

A következő táblázat a Cipruson hatályos kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján érvényes forrásadó mértékét foglalja össze.


Cipruson fizetendő

Cipruson kapott

Osztalék % (I)

Kamat %

Jogdíj %

Osztalék

Kamat %

Jogdíj %

Az egyezményt nem

 ratifikáló országok

0

0

0 (2)

Ausztria

10

0

0

10

0

0

Fehéroroszország

5 (18)

5

5

5 (18)

5

5

Belgium

10 (8)

10 (6,19)

0

10 (8)

10 (6,19)

0

Bulgária

5 (23)

7 (6)

10

5 (21)

7 (6,24)

10 (24)

Kanada

15

15 (4)

10 (5)

15

15 (4)

10 (5)

Kína

10

10

10

10

10

10

Cseh Köztársaság

10

10 (6)

5 (7)

10

10 (6)

5 (7)

Dánia

10 (8)

10 (6)

0

10 (8)

10 (6)

0

Egyiptom

15

15

10

15

15

10

Franciaország

10 (9)

10 (10)

0 (3)

10 (9)

10 (10)

0 (3)

Németország

10 (8)

10 (6)

0 (3)

10 (8)

10 (6)

0 (3)

Görögország

25

10

0 (12)

25 (II)

10

0 (12)

Magyarország

0

10 (6)

0

5 (8)

10 (6)

0

India

10 (9)

10 (10)

10 (16)

10 (9)

10 (10)

15 (15)

Írország

0

0

0 (12)

0

0

0 (12)

Olaszország

0

10

0

15

10

0

Kuvait

10

10 (6)

5 (7)

10

10 (6)

5 (7)

Málta

15

10

10

0

10

10

Mauritius

0

0

0

0

0

0

Norvégia

0

0

0

0 (13)

0

0

Lengyelország

10

10 (6)

5

10

10 (6)

5

Románia

10

10 (6)

5 (7)

10

10 (6)

5 (7)

Oroszország

5 (17)

0

0

5 (17)

0

0

Szingapúr

0

10(6,25)

10

0

10(6,25)

10

Szlovákia

10

10 (6)

5 (7)

10

10 (6)

5 (7)

Dél-Afrika

0

0

0

0

0

0

Svédország

5 (8)

10 (6)

0

5 (8)

10 (6)

0

Szíria

0 (8)

10

10

0 (8)

10 (4)

10

Thaiföld

10

15 (21)

5 (23)

10

15 (21)

5 (21)

Egyesült Királyság

0

10

0 (3)

15 (14)

10

0 (3)

Egyesült Államok

0

10 (10)

0

5 (9)

10 (10)

0

SZSZKSZ (20)

0

0

0

0

0

0

Jugoszlávia (26)

10

10

10

10

10

10