főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Adóparadicsomok Karib tenger Anguilla

Anguilla

Az anguilla-i  Nemzetközi Gazdasági Társaságokra (IBC) vonatkozó előírások és előnyök

Anguilla (British West Indies) egy angol tengerentúli gyarmat, a karib térség keleti részén Az időzóna EST + 1 óra vagy GMT-4 óra.

A Nemzetközi Gazdasági Társaságokról (IBC-k) szóló törvény 2000 október 16-án lépett hatályba (IBC törvény). A Törvény progresszív jogszabályi hátteret biztosít, rugalmas cégstruktúrákkal, és hatékony cégbejegyzési eljárással.  Összességében, Anguilla is, Offshore Üzleti Központként a világ legjobbjai között van, nagymértékben versenyképes költségekkel és gyors cégalapítással.

A jogrendszer a Brit Szokásjogon, valamint az alkotmányon alapul, ami biztosítja az emberi jogok és szabadság tiszteletben tartását, valamint a nemzet jövőbeni politikai stabilitását.

A jelen dokumentum céljára a következő kifejezések azonos jelentéssel bírnak: „Anguillai Nemzetközi Gazdasági Társaság”, „Anguillai IBC”, „Anguillai Offshore Társaság”, „Anguillai Nemzetközi Cég”.

Cégalapítás

Az Anguillai IBC teljes adómentességet élvez. Az Anguillai IBC 24 órán belül megalapítható az megrendelés ellenértéke, valamint a kitöltött nyomtatványok beérkezését követően. A dokumentum szállítási határidők a célállomástól függően változnak, de általában 3 munkanap.

Az Anguillai IBC alapító okirata, melyet a Cégjegyzékbe be kell nyújtani, a Társasági Szerződés. Annak angol nyelven kell készülnie, vagy hiteles angol fordításban.

Számos cégnév áll rendelkezésre. A cégnévnek a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végződnie.

Szükséges bejegyzett cím, székhely fenntartása Anguilla, és egy Anguilla-n engedéllyel rendelkező vállakozás kinevezése bejegyzett képviselőként. Ezeket a szolgáltatásokat cégünk biztosítja. Biztosítjuk ezen túl a saját társasági dokumentumaik nemzetközi elfogadásához szükséges hitelesítést (Apostille). Természetesen elvégezzük a szükséges dokumentumok cégjegyzékbe történő benyújtását is, minden évben, ameddig az éves költségeket az ügyfelek kifizetik.

Cégstruktúra

Az Anguillai IBC rugalmas a tőkét, a részvényeseket, az igazgatókat, valamint a társaság részvényeit illetően.

 • Nincs minimális alaptőke előírás
 • Nincs korlátozás a maximális alaptőkét illetően, és az nem érinti a bejegyzési díjat, vagy éves díjakat 
 • Elegendő egy igazgató
 • Megengedett az egy tulajdonos és egy igazgatóval való működés. A kettő lehet ugyanaz a személy
 • Az igazgatónak nem kell egyben tulajdonosnak is lennie
 • Nincs korlátozás a tulajdonosok és igazgatók nemzetiségét illetően
 • A részvények névértékkel és anélkül is kibocsáthatók
 • A részvények lehetnek névre és bemutatóra szólóak is
 • Megengedett kinevezett tulajdonosok és igazgatók alkalmazása is, és szükség esetén biztosítjuk e szolgáltatást
 • Nincs szükség cégtitkárra

Személyes adatok védelme

Az IBC Törvény nem teszi lehetővé az Anguillai IBC-re vonatkozó információk közzétételét, beleértve a könyvvizsgálókat és felszámolókat is, kivéve, ha azt bíróság rendelte el és kizárólag akkor, ha az bűncselekményhez kapcsolódik.

A tulajdonosokra vonatkozó információt a cégjegyzék őrzi, és az nem hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Névleges tulajdonosi szolgáltatást is biztosítunk, a titoktartás és bizalmasság további erősítésére.

Részvények

 • A részvények számos formában és sorozatban kibocsáthatók, pl. névértékkel és anélkül, szavazó és nem szavazó, elsőbbségi és törzsrészvény, névre és bemutatóra szóló
 • A részvények pénzeszközökért és egyéb ellenszolgáltatás ellenében is kibocsáthatók 
 • A részvények bármely valutában kibocsáthatók

Részvényesek, igazgatók és vezető tisztségviselők

 • A társaságnak minimum egy részvényessel, és egy igazgatóval kell rendelkeznie, aki lehet ugyanaz a személy is
 • Névleges részvényesek és igazgatók alkalmazása megengedett, és biztosítjuk e szolgáltatást  
 • Nem kötelező titkár vagy más tisztségviselő alkalmazása, de ha szükség van rá, az lehet valamelyik igazgató vagy tulajdonos is
 • A részvényesek és tulajdonosok bármely országból származhatnak
 • A részvényesek és igazgatók lehetnek természetes vagy jogi személyek is. 

Közgyűlés és igazgatósági ülés

 • A Anguillai IBC-nek nem kell éves közgyűlést tartania. Ha a társaság mégis úgy dönt, az bárhol a világon megtartható, telefonon, vagy más elektronikus eszközön keresztül, amennyiben a hatékony kommunikációs biztosított
 • Nincs szükség igazgatósági ülésre
 • Ha taggyűlésre vagy igazgatósági ülésre mégis sor kerül, meghatalmazott képviselheti a részvényest vagy az igazgatók, aki jogosult felszólalni és szavazni a képviselt nevében 

Adózás és díjak

 • A törvény teljes adómentességet biztosít az offshore cégek számára, a megalakulás napjától kezdődően
 • Az éves díjakat a megalakulás időpontjában kell megfizetni, azt követően pedig 12 hónaponként
 • Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé
 • A Cégjegyzék nem nyilvános.

Céges és számviteli nyilvántartások

 • Nincs szükség pénzügyi kimutatások vezetésére és benyújtására
 • Nincs szükség könyvvizsgáló kinevezésére
 • A következő dokumentumok másolatait kell a cégjegyzéknek benyújtani: társasági szerződés vagy alapító okirat
 • Az igazgatók nyilvántartását az IBC székhelyén kell tartani. A nyilvántartás nem hozzáférhető a nyilvánosság számára

IBC korlátozások és mentességek

Az Anguillai IBC számára tilos:

 • Üzleti tevékenységet folytatni Anguillai illetékességű személyekkel
 • Ingatlan tulajdonnal rendelkezni Anguilla-n
 • Banki, alapkezelői, biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységet folytatni, kivéve, ha a megfelelő engedélyek rendelkezésre állnak
 • Cég menedzsment vagy székhely szolgáltatást biztosítani egy másik Anguillai IBC-nek

A Anguillai IBC számára lehetséges:

 • A szakmai kapcsolattartás helyi ügyvédekkel, könyvelőkkel, befektetési tanácsadókkal, stb.
 • Közgyűlést és igazgatósági ülést tartani Anguilla-n
 • Tengeri járműveket tulajdonolni és kezelni

Az Anguillai IBC nevének a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végződnie, pl. "Limited", "Ltd.", "Corporation", "Corp.", "Sociйtй Anonyme", és "S.A.".

Az Anguillai IBC neve nem tartalmazhat olyan szót vagy kifejezést, ami állami támogatásra utalna, pl. „állam”, „nemzeti”, „köztársasági”, „államközösségi”, vagy „Anguillai”.

Az Anguillai IBC neve nem végződhet olyan szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel, mint pl. Bank, Biztosító, Építő szövetkezet, Kereskedelmi kamara, Alapítvány, Trust, kivéve, ha a megfelelő engedély biztosított.

A cégjegyzéshez nem szükséges Anguilla-ra utazni.  A cégbejegyzés díjának megfizetését követő munkanapon a szükséges dokumentumok elkészülnek, ezért ezen a helyszínen tudjuk a leggyorsabb szolgáltatást biztosítani.