főoldalBemutatkozásAdóparadicsomokOffshore bankszámlaDíjak és csomagokPrivate bankingKész cégekGYIKKapcsolatOffshoreBLOG
keresés

Vissza
OFFSHORE.CO Bemutatkozás Felhasználási területek Offshore alapítvány

Offshore cég és alapítvány kombinációja

Amennyiben az elsődleges célunk nem csak vagyonvédelem és tökéletes titoktartás, hanem a lakóhelytől függően, a vállalkozásokra vonatkozó mindennemű jelentési kötelezettség elkerülése, az adózás elhalasztássa, elkerülése vagy csökkentése, egy offshore cég, egy Panamai Alapítvánnyal kombinálva ideális megoldás lehet. Ebben a struktúrában egy magáncélú alapítvány jön létre először, amely a offshore céget alapít és lejegyzi a részvényeket. A tulajdonjog egy másik jogi vagy természetes személyre is átruházható.

Ha mind az alapítvány, mind az annak tulajdonában levő részvénytársaság székhelye továbbá a bank- és befektetési számláik is Panamában vannak, külön előnyt jelent, hogy mentesülnek bármilyen felszámolási veszélytől, tekintet nélkül a vélt vagy valós követelésekre. Ez azt jelenti, hogy az alapítvány és annak minden vagyona teljesen sérthetetlenek bármiféle perrel szemben, legyen az polgár- vagy büntetőjogi per.

Részvényeket tulajdonló alapítvány kimondottan biztonsági okokból is létrehozható, egy  kedvezményezettel, abból a célból, hogy még abban a valószínűtlen szituációban, amelyben Ön bizonyítani köteles a saját országában, hogy nem Ön a fő kedvezményezett, megerősíti, hogy a vagyont az alapítvány javára kezelik. Olyan magáncélú offshore alapítványok és trust-ok létrehozása, amelyek elsődleges célja valamilyen közhasznú tevékenység, egy bölcs és valójában „politikailag korrekt” módja valaki offshore vagyonszervezésének, még akkor is, ha egy csekély mennyiség az, amit valójában jótékony célra fordítanak. Tulajdonképpen néhányak számára az lehet a megfelelő, ha egy valódi panamai jótékonysági alapítványt hoznak létre, amely egy nyilvánosan elfogadott jótékonysági intézménnyé válhat, amelyekhez ilyen adományok befolynak. További információért a panami jótékonysági alapítvány létrehozásáról és előnyeiről, kattintson ide.

Az elmúlt pár évben sok offshore trust-ot hoztak létre alapítványi kedvezményezettekkel vállalkozások tulajdonosaként, részvényeseiként. Bár a legtöbb nem angol-szász ország lakosai számára a bizonytalanság, ami egy offshore trust-ot övez, igazi céljától függetlenül, úgy tűnik, hogy csökkenti a hatékonyságát a magáncélú alapítvány javára. A Napóleoni (római) jogot jobban ismerő európai, közép- és dél-amerikai országok állímpolgárai számára az alapítványok választása szinte természetes. További részletes háttérinformációkért a panamai magáncélú alapítványról, kattintson ide.

Ha egy alapítvány birtokolja egy vállalat részvényeit, és csak azokat, akkor valójában a részvénytársaság, annak vagyona és bankszámlái azok, amelyek meghatározzák a részvények értékét. Ezért a társaság vagyonának felosztása könnyen megtehető, anélkül, hogy bármilyen végakaratot készítsenek az alapítványt illetően, egészen addig, amíg egy vagy több megbízható családtag hozzáfér a társaság üzleti- és befektetési számláihoz. Bár az is lehetséges, hogy az Alapítvány számára egy egyszerű működési elvet dolgoznak ki, hogy teljesíteni tudja a vagyon elosztására vonatkozó kívánságokat elhalálozás esetén. Egy végrendeleti bizalmi vagyonmegőrző nevezhető meg. Ebben a panamai ügyvédi irodánk segítséget tud nyújtani Önnek bármikor a jogi személyek megalakítása előtt vagy után. Valójában egy komplett csomagot ajánlunk, amelyben nem csak a részvénytársaság és az alapítvány szerepelnek, hanem egy végrendeleti bizalmi vagyonmegőrző is.

Magas szintű titoktartás

Egy részvénytársaság/alapítvány kombináció által nyújtott titoktartásra vonatkozó előnyök hasonlóak a panamai, belizi vagy dominikai offshore társaságokat bemutató oldalakon bemutatottakhoz. Továbbá:

 • Nem csak szigorú titoktartás van a kedvezményezett tulajdonjogot illetően, de az Ön ügyeinek titokban tartása többé már nem függ a titoktartástól, mivel ön semmilyen módon nem kedvezményezettje a vagyontárgyainak.
 • Nem szükséges a pénzügyi megtérülések éves jelentésének benyújtására, mivel Ön átadta a vagyontárgyainak tulajdonjogát egy alapítványnak.
 • Az alapítvány Panamában található, ez azt jelenti, hogy minden vagyona, beleértve a részvénytársaságot, nem foglalható le vagy fagyasztható be semmilyen okból – még akkor sem, ha egy bizonyos tevékenység bűncselekménynek minősül Panamában. Még ez az eset is állna fenn, sokkal előbb, mielőtt azt megállapítják, a részvénytársaságot áttelepíthetik egy másik államba, megakadályozva a vádlókat és a hitelezőket.
 • Úgy, mint előtte a főiroda és az irodák, bárhova áthelyezhetők a világon.
 • A társaság bevételének, átutalásának lehetősége az alapítvány számára, így az alapítvány adómentes külföldi forrásból származó adományt nyújthat a család és a barátok számára. A legtöbb országban a külföldi adományok nem adókötelesek és jórészt nincs jelentési kötelezettség ezeket illetően.

Vagyonvédelem

A felvázolt konsturkció által biztosított vagyonvédelmi előnyök megegyeznek egy offshore társaság birtoklásának előnyeivel. Annak ellenére a kedvezményezetti tulajdonjog kérdése egy nagyon kielégítő módon került megoldásra, hogy az Alapítvány átveszi Öntől a jogi tulajdonjogot. Nagyon nehéz lenne egy bíróság számára bebizonyítani, hogy az Alapítvány nem más, mint az Ön vagyonának tulajdonsoa és kezelője, mivel az alapítvány teljesen elkülönülten és függetlenül működik Öntől, van saját „élete”, amelyet a kijelölt tanácstagok határoznak meg, amelyet Ön természetesen befolyásolhat, de jogilag nem irányíthat. Az alapítvány is a panamai magánjogból született meg, és az ilyen törvények nem fordíthatók egyszerűen vissza vagy érvényteleníthetők - eltérően a szokásjog trust-jeivel, amelyek nem értelmezhetők a kontinentális jogrendszerben - Svájc és Liechtenstein kivételével.

Adókedvezmények

Egy részvénytársaság / alapítvány kombináció biztosítja az Ön számára, hogy biztonságosan kikerülje az adózási kérdéseket, amíg Önnek szüksége van jövedelem vagy vagyonnövekedés felhasználására (amint biztosított). Ez azért van, mert a legtöbb országban a tulajdonjogi kérdést veszik figyelembe, hogy meghatározzák, hogy az adófizető köteles-e bármilyen adót fizetni egy offshore társaságnál. Ha annak az adófizetőnek egyértelműen nincsen jog szerinti tulajdonjoga a vállalatban, akkor a legtöbb ország adózási jogszabályai egyszerűen kijelentik, hogy nem fizetendő adó a vállalat nem-realizált (azaz a nem-hazaküldött) bevételeire. Bár, pl. az Egyesült Államokbeli személyeknek meg kell érteniük, hogy a társaság által keresett bevétel bármely része, amely passzív módon (befektetés) megkeresett bevételből származik, akkor az IRS értelmezése szerint az a jövedelem adóköteles, amikor megkeresik szemben azzal, amikor hazaküldik. Szerencsére a legtöbb ország adóhatósága nem hoz létre ilyen szigorú törvényeket.

Vannak módszerek ennek kezelésére, amikor bizonyos jogszerű körülmények között, Ön egy kölcsön formájában jut jövedelemhez, de ez akkor életszerű ha vissza kell fizetni egy bizonyos idő alatt. Ez egy nagyon komplex terület, mivel minden országban mások az adózási szabályok, ezért fontos, hogy egy adószakértőtől kapjanak segítséget, aki meghatározza az Ön lehetséges adókötelezettségét az Ön országának adózási rendszerének fényében.

Egyéb vállalati előnyök

A panamai a belize-i és dominikai társaságokhoz hasonlóan a további előnyöket biztosítja:

 • A tulajdon és a menedzsment struktúra rugalmassága.
 • Nincsenek lakóhelyi követelmények az igazgatókra, részvényesekre és tisztviselőkre vonatkozóan.
 • Részvénytársaság vagy trust jogi személyek lehetnek igazgatók, titkárok és részvényesek.
 • Más külföldi vállalatok áttelepítése ezekből és ezekbe az országokba.
 • Nincsenek korlátozások a társaság tulajdonjogát illetően.
 • Nincs társasági adó, jövedelemadó, adóelőleg, állami illeték, vagyonadó, devizaellenőrzés, vagy más adó és illeték kivetve ezekben az országokban az országokon kívülről származó vagyon vagy jövedelmek tekintetében.

Adókerülés vs. adóoptimalizálás

Az előbb említettek szerint egy nagy kérdés Észak-Amerika, Ausztrália, Ázsia és az EU állampolgárai és más nemzetek számára is az offshore társaságok megfelelő használata – hogy az adózással járó előnyöket ne tekintsék „adócsalásnak”. Az elsődleges kérdés, hogy vajon az ilyen társaság „ellenőrzött” vagy „nem-ellenőrzött” társaságnak tekintendő. A döntéstől függően – az adózási követelmények változhatnak. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a végül is, mi azt vitatjuk meg itt, hogy lehet-e késleltetni az adókat addig, amíg a pénzeszközök haza nem kerülnek, és ott jövedelemként meg nem jelennek.

Tekintsük az Egyesült Államok adóhatóságát (IRS) egy jó példának. Az ő szabályzatuk a következőképpen definiálja az Ellenőrzött külföldi társaságot (EKT): „bármilyen külföldi társaság, amelynek értékének vagy szavazati jogú részvényének több mint 50% egyesült államokbeli részvényesek tulajdonában van a külföldi vállalat adóévének bármely napján". Az amerikai részvényes fogalmát szintén külön definiálja amerikai állampolgárként vagy jogi személyként, aki birtokolja, vagy felügyeli a részvények több mint 10%-át.

Egy példa az Ellenőrzött külföldi társaságra:

Tegyük fel, hogy egy amerikai részvényes, "Bob", „X” vállalat szavazati jogú részvényeinek 50%-ának tulajdonosa. Egy másik amerikai részvényes „Sue” a szavazati jogú részvények 11%-át birtokolja. A maradék 39% egy offshore részvényes, „Chris” tulajdonában van. A jelenlegi IRS szabályok értelmében ez egy EKT, mivel a szavazati jogú részvények több, mint 50%-a amerikai részvényesek tulajdonában van.

Amint látja, a legegyszerűbb módja, hogy ne tekintsék a vállalatot EKT-nek, annak biztosítása, hogy a szavazati jogú részvények kevesebb, mint 50%-a legyen amerikai részvényesek tulajdonában – és hogy egy egyéni részvényes ne rendelkezzék a szavazati jogú részvények több, mint 10%-ával. Ez megtehető, ha egy alapítványt használunk fel, hogy az ő tulajdonába legyen a részvények többsége, vagy bármilyen olyan variáció, ahol a végeredmény a megkövetelt, „50%-nál kevesebb” tulajdon.

Bár példaként a EKT amerikai definícióját használtuk, valójában ez egy kicsit bonyolultabb az egyesült államokbeli lakosok számára, mivel a szabályzat egy másik részében az IRS a külföldi üzletből származó jövedelmet is megkülönbözteti, szemben a kizárólag passzív befektetésből származó jövedelemmel. Az előbbi adómentes maradhat a külföldi vállalat számára a repatriálásig, míg az utóbbi automatikusan belekerül a passzív befektetési konszern szabályok közé, aminek eredménye egy sokkal bonyolultabb és kedvezőtlenebb bánásmód. Az amerikai kormány egyszerűen nem akarja, hogy a lakosainak dollárjait egy másik országban fektessék be. Az Amerikai Egyesült Államok továbbá az egyetlen olyan nyugati ország, amelynek nincs szüksége az általános forgalmi adóra, hogy megtöltse a pénztárát, ezért sokkal szigorúbbak a definíciók és szűkebbek a kiskapuk, mint más országokban.

Az alapítványi tulajdonban lévő részvénytársaság előnyei

Következésképpen, de a fenti ellentmondás figyelembevételével az amerikaiak által lakóhely állam területén kívüli üzleti és befektetési célokra a legegyszerűbb megoldás, ha egy társaság a részvényeit átadja egy alapítványnak. Ez egy másik jogi személy kezébe helyezi át a tulajdonjogot, távol a tényleges kedvezményezett tulajdonostól. Egészen addig, amíg lehetséges bizonyítani (vagy lehetetlen megcáfolni), hogy az alapítvány az ügyfél ügynökeként tevékenykedik a társaság alakításában, ez valójában nem ellenőrzött. Ezért kiemelkedő fontosságú a „távoli” menedzsment, és ezért biztosítunk versenyképes árú csomagot, amely magába foglalja az itt érintett két szervezetet egy átfogó, professzionális kezelői csomaggal. A csomag különböző elemeire vonatkozó összes részletért látogasson el a díjjegyzék oldalunkra, amely minden egyes csomag tartalmáról és áráról összefoglalót nyújt.

A bemutatóra vagy névre szóló részvények egy offshore vállalat esetében ezért tehát ezen másik jogi személy tulajdonában is lehetnek, javasoljuk, hogy ez a személy legyen a kedvezményezett. (Úgy gondoljuk, hogy a névre szóló részvény sokkal jobb opció, bizonyos offshore államra nehezedő nyomás miatt, hogy szigorítsák az intézkedéseiket, továbbá a névre szóló részvények teljesen egyértelművé teszik egy vállalat tulajdonjogát, ami az offshore témában egy plusz). Néhányak számára a nemzetközi, jótékony célú „Public” alapítvány a lehető legelőnyösebb követendő irány lehet, amennyiben át akarja adni bármely vagyontárgynak tulajdonjogát (ebben az esetben a vagyontárgyakat lehetne másképpen az Ön vállalatának nevezni).

A megfelelő irányítás a kulcs

A szervezetet ideális esetben egy független harmadik fél irányítsa. Ez a fél lehet olyan valaki, akit Ön ismer, és akiben megbízik vagy egy professzionális vállalat, mint például a panamai partnerünk, amely ilyen menedzsment-szolgáltatásokra specializálódik. A legfontosabb tény ebben a tekintetben, hogy ennek a félnek egy olyan országban kell tartózkodni, amely nem az Ön saját országa, lehetőleg egy olyanban, mint Panama, amely még mindig szigorú titoktartásra vonatkozó jogi szabályozással rendelkezik az ilyen jellegű ügyekben.

Még akkor is, ha a vagyontárgyak felett nem gyakorol irányítást, Ön akkor is tehet ajánlásokat az alkalmazott menedzsereknek, amelyeket ők kötelesek végrehajtani egészen addig, amíg Ön nem jogellenes tevékenységet követel meg. Egy végrendelet egy végrendeleti bizalmi vagyonmegőrzővel együtt elkészíthető az Ön kívánságának érvényesítésére elhalálozás esetén és ezt a belső, panamai ügyvédeinkkel el is intézheti.

Az Alapítvánnyal kapcsolatos figyelembe veendő pontok

Az Alapítvány csupán tisztán passzív jogi személyként létezhet (bevételeinek max. 10%-a származhat aktív kereskedelmi vagy üzleti tevékenységből). Egyik célja, hogy a vállalat tulajdonjogát átvegye az Ön kezei közül, így Ön nem lesz alanya országa beszámolói és adózási kötelezettségeinek. Ez egészen addig lehetséges, amíg Ön valamilyen módon nem az Alapítvány kedvezményezttje. A maximális biztonság érdekében a cég vezetését „távolról” kell végeznie.

Mivel ez a részvényes személy passzív szerepet játszhat, napi közreműködése szükségtelen – a napi üzletmenetet a vállalat a bank- vagy tőzsdeforgalmi számláin keresztül végezheti. Amennyiben úgy kívánja, Ön lehet a bankszámlához tartozó aláíró, de még jobb, ha egy professzionális alapítványkezelő céget bíz meg az aláírói feladatokkal – például partnerünket –, miközben Ön tanácsadói szerepet játszik a vállalatnál.

Az árak, a speciális offshore csomagjaink elemeinek megtekintéséhez és a rendeléshez kattintson ide.